Instytut  na  rzecz  Kultury  Prawnej  Ordo  Iuris  –  polska  organizacja pozarządowa z siedzibą w Warszawie – od czterech lat zajmuje się, między innymi, kwestią narastającego nie tylko w europejskich państwach, ale także w naszym kraju, zjawiska chrystianofobii. Instytut corocznie przekazuje do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie raport o przypadkach wandalizmu,  aktach  profanacji,  naruszeń  wolności  religijnej,  wolności  sumienia oraz obrazy uczuć religijnych w całej Polsce.  
Liczba czynów motywowanych nienawiścią wobec chrześcijan stale rośnie, co wymaga usprawnienia systemu ich monitorowania oraz przeciwdziałania. W tym celu Instytut powołał Centrum Wolności Religijnej. Zajmuję się on opracowywaniem narzędzi prawnych, umożliwiających osobom wierzącym korzystanie bez przeszkód z pełni praw i wolności – szczególnie wolności religijnej, wolności sumienia, wolności słowa, wolności zrzeszania, obrony przed zastraszaniem, upokarzaniem, marginalizacją, cenzurą, groźbami oraz przemocą.  
Centrum  Wolności  Religijnej  stanowi  miejsce,  do  którego  będzie mogła zgłosić się każda osoba, która została ofiarą lub była świadkiem aktu przemocy,  dyskryminacji  bądź  nietolerancji  wobec  chrześcijan  w  Polsce.
Szczegółowe  informacje,  dotyczące  ww.  działań  znajdują  się  w  specjalnej broszurce, przygotowanej z myślą, aby księża proboszczowie mogli poinformować swoich parafian o możliwości zareagowania na wszelkie akty naruszające  uczucia  religijne  oraz  profanacje.  Dodatkowo  na stronie: www.cwr.ordoiuris.pl znajduje się formularz, za pośrednictwem którego wszyscy, którzy doświadczyli aktów przemocy bądź dyskryminacji na tle religijnym, będą mogli je zgłosić. W przypadkach wymagających pomocy prawnej, zostanie ona im udzielona nieodpłatnie.