Zaproszenie do krucjaty modlitewnej na rzecz obrony życia

W parafiach Diecezji Radomskiej były zbierane podpisy pod Apelem o prawo do życia poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa. Bardzo dziękuję za zaangażowanie i wyrażenie swojego poparcia pod tym apelem.

Papież Franciszek przypomniał nam 27 lipca 2016 roku na Wawelu: „Życie musi być zawsze przyjęte i chronione (…) od poczęcia do naturalnej śmierci, i wszyscy jesteśmy powołani, aby je szanować i troszczyć się o nie.

Z drugiej strony  do  zadań  państwa, Kościoła i społeczeństwa należy towarzyszenie i konkretna pomoc wszystkim, którzy znajdują się w sytuacji poważnej trudności, aby dziecko nigdy nie było postrzegane jako ciężar, ale jako dar, a osoby najsłabsze i najuboższe nigdy nie były pozostawione samym sobie”.  
Proszę  wszystkich  o  podjęcie  krucjaty  modlitewnej  na  rzecz  ochrony  życia każdego człowieka. Proszę, aby w każdą niedzielę przed błogosławieństwem odmówić  modlitwę  św. Jana  Pawła  II  w  obronie  życia  ludzkiego.  Niech  ta modlitwa towarzyszy parlamentarzystom podczas dyskusji i debat sejmowych, mających na celu wypracowanie prawa chroniącego ludzkie życie. Sugeruję, zgodnie  z  zaleceniem  Rady  ds.  Duszpasterstwa  Rodzin  KEP,  aby  krucjata modlitewna była prowadzona w parafiach do Uroczystości Bożego Narodzenia.  
Proszę także o modlitwę w tej intencji w rodzinach, grupach formacyjnych i indywidualnie.  
Niech Maryja Królowa Rodzin wspiera nasze intencje.  
                                              Biskup Henryk Tomasik

Modlitwa w intencji życia

O Maryjo,

jutrzenko nowego świata,

Matko żyjących,

Tobie zawierzamy sprawę życia:

spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci,

którym nie pozwala się przyjść na świat,

ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia,

mężczyzn i kobiet – ofiary nieludzkiej przemocy,

starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość.

Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna

potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia.

Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej

jako zawsze nowego daru,

radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu

oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej,

aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli,

cywilizację prawdy i miłości

na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie. Amen.

Św. Jan Paweł II (Evangelium vitae, 105)

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO ZAGROŻONEGO ZAGŁADĄ