BOŻE NARODZENIE * BOŻE NARODZENIE * BOŻE NARODZENIE

CZYM SIĘ WZAJEMNIE OBDAROWAĆ W TAK NIEZWYKŁYM DNIU, GDY ZNÓW POWRACA PRAWDA O MIŁOŚCI
BOGA? JAKICH UŻYĆ SŁÓW? MOŻE TYLKO JEDNEGO:
MIŁOŚĆ! TO ONA W MALEŃKIM DZIECIĄTKU ZSTĄPIŁA NA ZIEMIĘ I NIECH ZAMIESZKA W KAŻDYM DOMU,
W KAŻDYM SERCU OPUSTOSZAŁYM , A PRZECIEŻ PRAGNĄCYM KOCHAĆ. NIECH ZAMIESZKA W NAS, BY JUTRO BYŁO PIĘKNIEJSZE I BARDZIEJ LUDZKIE!

Ks. Proboszcz, Księża Wikariusze i Rezydenci wraz z wszystkimi wspólnotami działającymi na terenie naszej parafii