BOŻE NARODZENIE  *  BOŻE NARODZENIE  *  BOŻE NARODZENIE

Betlejemska noc …
Gdy cały świat spał  
upojony ciszą nocy,
gdzieś daleko stąd, w skalnej grocie,  
zaśpiewał anielski płacz  
Małego Dzieciątka.
„Bóg się rodzi!” napisał  Franciszek
Karpiński, a aniołowie oznajmili pa-
stuszkom trzymającym straż, że Bóg
podzielił się Miłością, którą znajdą w
maleńkim Dzieciątku zrodzonym w
skalnej grocie w Betlejem.  
Podążajmy wraz z nimi, by nasycić się
BOGIEM.

CZYM SIĘ WZAJEMNIE OBDAROWAĆ W TAK NIEZWYKŁYM DNIU, GDY ZNÓW POWRACA PRAWDA O MIŁOŚCI
BOGA? JAKICH UŻYĆ SŁÓW? MOŻE TYLKO JEDNEGO:
MIŁOŚĆ! TO ONA W MALEŃKIM DZIECIĄTKU ZSTĄPIŁA NA ZIEMIĘ I NIECH ZAMIESZKA W KAŻDYM DOMU,
W KAŻDYM SERCU OPUSTOSZAŁYM , A PRZECIEŻ PRAGNĄCYM KOCHAĆ. NIECH ZAMIESZKA W NAS, BY JUTRO BYŁO PIĘKNIEJSZE I BARDZIEJ LUDZKIE!

Ks. Proboszcz, Księża Wikariusze i Rezydenci wraz z wszystkimi wspólnotami działającymi na terenie naszej parafii