Idzie Jezus środkiem drogi 
Za nim wiernych ludzi tłum 
Dzieci sypią płatki kwiatów 
Aby po nich, stąpać mógł. 
Patrzy Jezus swoim wzrokiem, 
Zwiedza miasta ,zwiedza wsie, 
Tak strudzone moje nogi, 
Czy odpocząć miałbym gdzie. 
Chodzi od wsi do miasteczka, 
Zagląda do chłopskich chat, 
A gdzie miłość jest i zgoda, 
Swoje serce oddać rad

W  czwartek  UROCZYSTOŚĆ  BOŻEGO  CIAŁA.    To  największe święto Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa. Uczyńmy wszystko, by uczcić jak najokazalej Jezusa, naszego Pana. Proszę o udział w procesji asysty, orkiestry przedborskiej, panów z OSP, chóru, dzieci sypiących kwiaty. Proszę o zaangażowanie wszystkich wspólnot w niesienie emblematów procesyjnych. Miło będzie jeśli przy drugim ołtarzu (naprzeciw szpitalika, na ul. Częstochowskiej) pojawią się bułeczki. Msze święte w Boże Ciało o godz. 7.00, 9.00, 10.30 i 18.00. Po Mszy świętej o g. 10.30 pójdziemy za naszym Panem ulicami naszego miasta  do  czterech  ołtarzy.  Pierwszy  ołtarz  będzie  na  ul. Mostowej, przy pomniku Partyzantów Ziemi Przedborskiej. Serdecznie prosimy, by został on wykonany przy udziale Kombatantów i Strażaków. Drugi ołtarz na ul. Częstochowskiej przed Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. Co roku ołtarz ten przygotowywali mieszkańcy ul. Częstochowskiej, a właściwie konkretne osoby z tej ulicy. Prosimy mieszkańców ul. Częstochowskiej, aby zajęli się przygotowaniem tego ołtarza, ale jednocześnie zwracam się z prośbą, by członkowie Róż Różańcowych  włączyli  się  w  przygotowanie  tego  ołtarza.  Trzeci ołtarz przed  Domem  Rzemiosła.  Przygotowują  go  rzemieślnicy.  Ostatni, czwarty ołtarz, znajdzie swoje miejsce na ul. Mostowej, przed domem  Państwa  Różyckich.  Serdecznie  proszę,  aby  także  członkowie wszystkich grup formacyjnych wybrały sobie jeden z ołtarzy, by włączyć się w jego przygotowanie. 

Próba dzieci do sypania kwiatów we wtorek i środę o g. 17.30 – zapraszamy zarówno dzieci pierwszokomunijne i z innych roczników.