W piątkowy wieczór, 3 lipca 2020 roku, czcigodna świątynia przedborska stała się Wieczernikiem Pięćdziesiątnicy. Ponad 50 osób, pełnych młodości i entuzjazmu
otworzyło się na dary Ducha Świętego. Piszę te słowa z nadzieją, że tak właśnie się stało. Świat potrzebuje młodości przepełnionej Duchem Świętym.

Świat potrzebuje także entuzjazmu młodego człowieka, który staje po stronie Chrystusa i umocniony Duchem Świętych, idzie, by bronić swojej wiary i żyć według zasad pozostawionych nam, chrześcijanom, przez Chrystusa. Czasy są trudne i pełne niepewności jutra. Pewność jest po stronie Pana Boga, a niepewność dotyczy człowieka, dotkniętego skażeniem grzechu i zagrożeniami płynącymi ze świata. Na apostołów zjednoczonych na modlitwie w Wieczerniku zstąpił Duch Święty, a Jego moc napełniła serca apostołów, a oni, pełni entuzjazmu poszli na świat, by ewangelizować i zmieniać oblicze ziemi.
Podczas Bierzmowania ksiądz Biskup Piotr znakiem namaszczenia olejem
świętym pozostawił w sercach tych młodych ludzi moc Ducha Świętego i Jego siedmiorakie dary. Obdarowanie bierzmowania jest tak wielkie, by umocnić i posłać. Wystarczy otworzyć się i chcieć współpracować z łaską Pana.
Módlmy się, by tak się stało. Módlmy się, by Kościół zyskał nowych ewangelizatorów.