W środę, 24 maja o godz. 18.00 młodzież klas III naszego Gimnazjum  przyjęła Sakrament  Bierzmowania.

Jesteśmy zaszczyceni, że Szafarzem Bierzmowania był ks. Biskup Stanisław Dziuba, nasz Rodak.

Włączmy się wszyscy w  modlitewne  wołanie  do  Boga,  aby Duch  Święty  zstąpił  na  tych młodych  chrześcijan  i  umocnił  ich  do  mężnego  wyznawania swojej  wiary. 

Sakrament bierzmowania wraz ze chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, dlatego przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Jedność tych sakramentów winna być zachowana, stąd w niebezpieczeństwie śmierci udziela się tego sakramentu nawet dzieciom. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”.

Poniżej relacja fotograficzna z Sakramentu Bierzmowania w 2017r.