W niedzielę, 19 marca 2023 r. liczna grupa Parafian dokonała zawierzenia siebie i swoich rodzin św. Józefowi. Poprzedziły ją 33 dniowe przygotowania.


Nadszedł czas św. Józefa. To dość odważne stwierdzenie, ale w obecnym czasie Pan Bóg wyraźnie pragnie zwrócić ku św. Józefowi nasze serca, rodziny.


Dlaczego właśnie teraz i dlaczego św. Józef?
Są przynajmniej dwa ważne powody, dla których zawierzenie św. Józefowi może okazać się bardzo pomocne.
Po pierwsze, potrzebujemy duchowego ojcostwa św. Józefa do pomocy w obronie małżeństwa i rodziny, które jak wszyscy widzimy, w ostatnim czasie są mocno zagrożone.
Po drugie, świat potrzebuje na nowo podjętej ewangelizacji. Święty Józef to pierwszy misjonarz, który razem z Jezusem i Maryją wędrując do Egiptu, chronił Najświętszą Rodzinę przed złym Herodem. Niech także w obecnym czasie chroni nas przed złem i pozwala z nowym zapałem opowiadać się zawsze po stronie dobra.
Mocno wierzę w orędownictwo św. Józefa i ufam, że Pan Bóg rozpali na nowo nasze serca i wzmocni naszą gorliwość do wędrowania za Jezusem w posłuszeństwie głosowi Jego Ducha.

Parafianka, która zawierzyła swoje życie i swoją rodzinę św. Józefowi

poniżej relacja fotograficzna z zawierzenia