3 grudnia rozpoczęliśmy czas Adwentu. Jest to czas oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Jednocześnie jest to czas poprzedzający pamiątkę pierwszego przyjścia – wcielenia, znanego pod nazwą narodzin Chrystusa.

Na adwent składają się cztery niedziele adwentowe, w pierwszą z nich rozpoczyna się w chrześcijański rok liturgiczny. Adwent to czas, w którym mamy sobie uświadomić, że oczekuję na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. W okresie adwentu dominuje w liturgii kolor fioletowy, który symbolizuje czas pokuty i przygotowania się do jednego z najważniejszych świąt, czasu pojednania z Bogiem i ludźmi. W III niedzielę (nazywaną „Gaudete”) kolor ten zastępujemy kolorem różowym. Kolor ten ma odniesienie do treści tej niedzieli i wyraża radość ze zbliżających się uroczystości. Jako kolor nastającego brzasku podkreśla radość i przerwę w dyscyplinie pokutnej.

Zapraszamy wszystkich na godz. 6:30 i godz. 18:00 dzieci (dzieci przychodzą z lampionami adwentowymi).