adoration

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU w dniu 400-lecia obecności Matki Bożej Serdecznej w obrazie słynącym łaskami w Kościele Parafialnym

od godz. 19:00 do godz. 24:00 – 10 maja 2018r.

Tegoroczny maj będzie miał szczególny charakter, bo przecież świętujemy 400-lecie obecności Matki Bożej Serdecznej w obrazie słynącym łaskami. Główna uroczystość będzie miała miejsce 10 maja o godz. 12.00, na sumie z udziałem dwóch księży Biskupów: Biskupa Henryka Tomasika, Ordynariusza naszej diecezji i Biskupa Stanisława  Dziuby  z  RPA,  naszego  Rodaka.  Będzie  wielu  kapłanów  –  Rodaków  i  tych, którzy pracowali w naszej parafii. Będą także księża jubilaci. W związku z Jubileuszem 400-lecia obecności Matki Bożej Serdecznej ponawiamy prośbę o dostarczanie informacji  o  łaskach  i  nadzwyczajnych  znakach  dokonanych  za  przyczyną  Matki Bożej Serdecznej. Można dostarczać opisy takich wydarzeń na papierze lub w formie elektronicznej.  Dzięki  takim  materiałom  będzie  możliwe  przygotowanie  książki  o Matce  Bożej  Serdecznej.  Planujemy  wydać  taką  książkę  na  początek  sierpnia,  gdy będziemy  przeżywać  drugi  etap  uroczystości.  Tegoroczne  Apele  Jasnogórskie  będą bezpośrednim  przygotowaniem  się  do  pierwszego  etapu  uroczystości  Jubileuszowych.

MATYNIA

Zawierzyć własne sprawy

Nabożeństwa Majowe poświęcone Najświętszej Maryi Pannie są wyjątkową okazją, by przez modlitwę, wyśpiewane pieśni, przez cichą osobistą rozmowę – zawierzyć Matce Bożej własne sprawy, ukazać zasupłane problemy, a nawet złożyć u Jej stóp całą swoją niedolę. Ona z matczyną miłością i zatroskaniem przedstawia je swojemu Synowi i Jego Ojcu, by wyjednać łaskę i miłosierdzie, które przez Nią spływają na tego, kto Jej zaufał. Matka Boska jest najpewniejszą drogą ich otrzymania.

Zapraszamy na Nabożeństwa Majowe o godz. 17:30

mtuly

„Stale powtarzam tę modlitwę, zanosząc przed oblicze Czarnej Madonny wszystkie sprawy Polski, świata i Kościoła na całym okręgu ziemi. Nie przestaję też zachęcać do nieustannego powracania do tej miłości, jaka w niej jest zawarta. To jest źródło ufności na każdy czas. Modlę się, aby wszyscy, którzy zwracają się do Jasnogórskiej Pani, obficie z tego źródła czerpali i znajdowali umocnienie na trudnych drogach trzeciego tysiąclecia” – papież Jan Paweł II napisał 5 grudnia 2003 r. w specjalnym liście z okazji Złotego Jubileuszu Apelu Jasnogórskiego.

Apel Jasnogórski jest wieczorną modlitwą kierowaną do Maryi, Królowej Polski w intencji Ojczyzny i Kościoła.

Na to szczególne Nabożeństwo Maryjne zapraszamy o godz. 21:00.