30 kwietnia 2017 r. odbędzie się organizowany po raz pierwszy Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Inspiracją do zorganizowania tego wydarzenia dla jego twórców są obchody 1050. Rocznicy Chrztu Polski.

Wydarzenie organizowane jest przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II oraz Fundację im. Rodziny Ulmów „Soar” i Fundację Dabar.

Hasło przewodnie tegorocznego przedsięwzięcia to „Weź i czytaj!”.

Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego polegał będzie na rozważaniu wybranego fragmentu Pisma Świętego, którym w 2017 roku będą cytaty „Listu św. Pawła do Galatów”. Inicjatywa ta ma za zadanie ukazywać Pismo Święte jako kod kulturowy chrześcijańskiej Polski i Europy. Celem przedsięwzięcia jest także pokazywanie znanych osób, które w swoim życiu inspirują się Biblią.

Wydarzenie ma charakter ogólnopolski i będzie odbywało się w kościołach we wszystkich diecezjach oraz w miarę możliwości również w instytucjach świeckich,  stowarzyszeniach, placówkach dydaktyczno-wychowawczych czy organizacjach. Co tydzień na facebooku i na stronie internetowej Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II będzie prezentowany kolejny fragment „Listu do Galatów” opatrzony odpowiednim komentarzem.

Inicjatywa Narodowego Czytania Pisma Świętego została przedstawiona abp. Stanisławowi Gądeckiemu, który objął nad nim patronat honorowy i uznał to wydarzenie za potrzebne dopełnienie uroczystości 1050-lecia Chrztu Polski.

Przewidziana została transmisja z ważniejszych wydarzeń w ramach Narodowego Czytania Pisma Świętego m.in. w Telewizji Polskiej oraz w Polskim Radiu.