Spotkanie w namiocie Słowa Bożego – 24-godzinne czytanie Pisma Świętego 1-2.08.2020 Rozpoczęcie godz. 17:00 pieśni do Ducha świętego i koncert zespołu Emaus. Słowo wprowadzenia wygłosi ks. dr Zbigniew Niemirski. Bardzo serdecznie zapraszamy na rynek.

Transmisja na żywo:

Sobota 1.08 – adoracja Najświętszego Sakramentu:

Sobota 1.08 – popołudnie: