Serdecznie zapraszamy wszystkich chorych naszej parafii, także osoby  starsze,  na  Mszę  świętą  w  ich  intencji, która  będzie sprawowana 11 lutego (sobota)  o godz. 9-tej.

11 lutego br. po raz kolejny obchodzony będzie Światowy Dzień Chorego. Ustanowił go Jan Paweł II dnia 13 maja 1992 r. w liście do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia – kard. Fiorenzo Angeliniego. Wyznaczył wówczas jego datę na 11 lutego – wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Pierwszy taki dzień obchodzono właśnie w tym francuskim sanktuarium maryjnym.

Wszechmogący wieczny Boże,
Ty jesteś naszą ostoją i oparciem,
Nadzieją, która nie zawodzi
i Miłością, która ofiaruje się na
Krzyżu i w Zmartwychwstaniu
Chrystusa.
Niech Twoje oblicze zajśnieje dla
wszystkich chorych, cierpiących i
umierających,
Okaż im Twoje miłosierdzie.
Posyłaj nieustannie dobrych Samarytan,
aby nieśli ratunek i opiekę osobom chorym, cierpiącym i umierającym,
służąc bezinteresownie najsłabszym.
Święta Maryjo, Matko Boża,
Dzisiaj zwracamy się do Ciebie z ufną
modlitwą:
Ty znasz ból i cierpienie chorych,
kiedy cierpienia jest nieuniknione.
Poprzez Twoje trwanie pod krzyżem i
matczyny ból
stałaś się ratunkiem dla chorych.
Spraw, abyśmy mieli siłę i odwagę
spoglądać na Ukrzyżowanego
i znosili z odwagą nasze cierpienia
powierzając się Jemu.